Skip links

Asiakasrekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä 

Tolotech Oy 

Satamakatu 26 B 18  

33200 Tampere 
Y-tunnus 1648255-0 

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Marjut Tolonen, toimitusjohtaja 
0400 374 502 
myynti(a)tolotech.fi 

 1. Rekisterin nimi 

Tolotech Oy:n asiakasrekisteri 

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on osapuolten välinen sopimus. 

Tietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja palveluiden tuottamiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin, jollei asiakas erikseen kiellä suoramarkkinointia. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat  

 • asiakkaan yhteyshenkilön nimi  
 • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)  
 • yritys/organisaatio 
 • muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. palvelun tilauksen yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietojen käsittelijänä sähköpostimarkkinoinnissa käytetään MailChimp-palvelua, joka sijaitsee EU:n ulkopuolella.  Palvelun toimittaa The Rocket Science Group, palvelutoimittaja on ISO 27001-sertifioitu.  

Henkilötietoja ei muutoin siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle (pl. MailChimp-palvelu). 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan hyviä tietoturvakäytäntöjä ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan tarkoituksenmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään yrityksen ulkopuolisilla palvelimilla, huolehditaan laitteiston ja tietojen tietoturvasta asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, rekisteröity voi tehdä tietojaan koskevan tietosuojapyynnön sähköpostitse tai kirjallisena. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus: 

• saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä 

• saada pääsy tietoihin ja oikaista tietoja 

• poistaa tiedot, tulla unohdetuksi sekä vastustaa ja rajoittaa tietojenkäsittelyä 

• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

• tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Henkilötietoja koskevat pyynnöt voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen myynti(a)tolotech.fi tai kirjallisena rekisterissä mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).