Skip links

Recos-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

1. Johdanto ja osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu Tolotech Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjoaman Recos- mobiilisovelluksen (jäljempänä ”Palvelu”) yhteydessä suorittama henkilötietojen käsittely.

Toimittaja on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) henkilötietoja Toimittajan kanssa Palvelun käytöstä sopimuksen kanssa tehneen organisaation (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) puolesta ja lukuun. Toimittaja käsittelee Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietoja, joita Käyttäjä antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi, sekä Rekisterinpitäjän Käyttäjän puolesta antamia henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Toimittaja toimii rekisterinpitäjänä vain niiltä osin kuin se itse määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn oikeusperuste

Toimittaja käsittelee Palvelussa Käyttäjistä seuraavia henkilötietoryhmiä, jotka koostuvat Käyttäjän tai Rekisterinpitäjän antamista henkilötiedoista:

 • nimi
 • sähköposti
 • sijaintitiedot
 • puhelinnumero
 • rekisteritunnus

Käyttäjän yhteystietoja käsitellään käyttäjän tunnistamiseksi. Rekisteritunnusta, puhelinnumeroa ja sijaintitietoja käsitellään palvelun tuottamiseksi. Käsiteltävät henkilötiedot ovat tarpeellisia, jotta Käyttäjä voi käyttää Palvelua. Toimittaja käsittelee henkilötietoja toteuttaakseen Palvelun sopimuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen (kuten suostumus, oikeutettu etu tai vastaava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen soveltuva käsittelyn oikeusperuste). Mikäli haluat saada lisätietoja käsittelyn oikeusperusteesta, ole yhteydessä organisaatioosi eli Rekisterinpitäjän edustajaan.

Toimittaja ei suorita Käyttäjiin kohdistuvaa tai muuta automaattista päätöksentekoa käsiteltävien henkilötietojen pohjalta.

3. Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelussa olevia henkilötietoja käsittelevät Rekisterinpitäjä ja Toimittaja. Lisäksi henkilötietoja voivat käsitellä Toimittajan Palvelun tuottamiseen käyttämät tekniset palveluntarjoajat. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos siirrosta on sovittu Toimittajan ja Rekisterinpitäjän välillä ja siirto on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kaikissa henkilötietojen siirroissa noudatetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia. Toimittaja voi tällöin siirtää henkilötietoja viranomaisten julkaisemien mallisopimuslausekkeiden tai muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisen perusteen nojalla.

4. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Henkilötietoihin liittyviin yhteydenottoihin vastaa ensisijaisesti Rekisterinpitäjä. Toimittaja avustaa Rekisterinpitäjää Käyttäjän eli rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa. Mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, ole yhteydessä organisaatiosi eli Rekisterinpitäjän edustajaan.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin ja oikaista tietoja
 • poistaa tiedot, tulla unohdetuksi sekä vastustaa ja rajoittaa tietojenkäsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi)

5. Tietojen säilytys

Toimittaja säilyttää ja käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Toimittaja poistaa käsitellyt henkilötiedot niin, ettei niistä voida tunnistaa käsittelyn kohteena ollutta Käyttäjää. Toimittaja voi käyttää anonymisoituja tietoja palveluiden kehittämiseen, analysointiin ja arviointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.Jollei muuta ole Toimittajan ja Rekisterinpitäjän välillä sovittu, tapahtumalokia säilytetään 12 kuukauden ajan ja sopimuksen päättyessä henkilötiedot poistetaan tai palautetaan Rekisterinpitäjälle yhden kuukauden kuluessa Rekisterinpitäjän valinnan mukaisesti.

6. Lisätiedot

Mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelyä koskien, ole ensisijaisesti yhteydessä organisaatiosi eli Rekisterinpitäjän edustajaan. Muussa tapauksessa voit olla yhteydessä Toimittajan edustajaan alla olevin yhteydenottomenetelmin:

Tolotech Oy

petteri.tolonen@tolotech.fi

0400 923 677