Skip links

ToloGo-mobiilisovelluksen tietosuojaseloste


1. Johdanto ja osapuolten roolit henkilötietojen käsittelyssä

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu Tolotech Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjoaman ToloGo- mobiilisovelluksen (jäljempänä ”Palvelu”) yhteydessä suorittama henkilötietojen käsittely.

Toimittaja on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) henkilötietoja Toimittajan kanssa Palvelun käytöstä sopimuksen kanssa tehneen organisaation (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”) puolesta ja lukuun. Toimittaja käsittelee Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietoja, joita Käyttäjä antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi ja käyttäessään Palvelua, sekä Rekisterinpitäjän Käyttäjän puolesta antamia henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Toimittaja toimii rekisterinpitäjänä vain niiltä osin kuin se itse määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijänä Toimittaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että Palvelussa käsiteltävien henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevan ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja Suomen tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti, sekä Toimittajan ja Rekisterinpitäjän välisessä sopimuksessa sovittua noudattaen. Toimittaja varmistaa, että sen mahdollisesti käyttämät muut henkilötietojen käsittelijät myös noudattavat näitä vaatimuksia.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn oikeusperuste

Toimittaja käsittelee Palvelussa Käyttäjistä seuraavia henkilötietoryhmiä, jotka koostuvat Käyttäjän tai Rekisterinpitäjän antamista ja Palvelun käytön yhteydessä kertyvistä henkilötiedoista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Sijaintitiedot
 • Puhelinnumero
 • Ajoneuvon rekisteritunnus

Mikäli Käyttäjä käyttää sähköauton latauspalvelua ToloGo-mobiilisovelluksen kautta, latauksen veloittamiseksi Käyttäjä lisää maksukorttinsa tiedot Paytrailin palveluun, mistä Toimittajalla palautuu avain suoraveloitusten tekemiseksi kyseiseltä maksukortilta.

Käsiteltävät henkilötiedot ovat tarpeellisia, jotta Käyttäjä voi käyttää Palvelua. Toimittaja käsittelee henkilötietoja toteuttaakseen Palvelun sopimuksen mukaisesti. Rekisterinpitäjä määrittää henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen (kuten suostumus, oikeutettu etu tai vastaava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen soveltuva käsittelyn oikeusperuste). Mikäli haluat saada lisätietoja käsittelyn oikeusperusteesta, ole yhteydessä Rekisterinpitäjän edustajaan.

Toimittaja ei suorita Käyttäjiin kohdistuvaa tai muuta automaattista päätöksentekoa käsiteltävien henkilötietojen pohjalta.Toimittaja voi tallentaa ja käyttää sekä Rekisterinpitäjän luovuttamia että Palvelun keräämiä anonymisoituja tietoja Palvelun ja analytiikan kehittämiseen ja tilastointiin, sillä edellytyksellä, että anonymisoituja tietoja ei voida koskaan yhdistää (suoraan tai välillisesti) luonnolliseen henkilöön.

3. Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelussa olevia henkilötietoja käsittelevät Rekisterinpitäjä ja Toimittaja. Lisäksi henkilötietoja voivat käsitellä Toimittajan Palvelun tuottamiseen käyttämät tekniset palveluntarjoajat.

Mikäli Rekisterinpitäjä tarjoaa Käyttäjälle sähköauton latauspalvelua ToloGo-mobiilisovelluksen kautta, Rekisterinpitäjä näkee latauspalvelua käyttävän Käyttäjän ja latauksen tiedot. Sähköauton latauspalvelun käyttämiseksi Käyttäjän on lisättävä maksukorttinsa tiedot Paytrailin palveluun, mistä Toimittajalla palautuu avain suoraveloitusten tekemiseksi kyseiseltä maksukortilta.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos siirrosta on sovittu Toimittajan ja Rekisterinpitäjän välillä ja siirto on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kaikissa henkilötietojen siirroissa noudatetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia. Toimittaja voi tällöin siirtää henkilötietoja esimerkiksi viranomaisten julkaisemien mallisopimuslausekkeiden tai muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisen perusteen nojalla.

4. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Henkilötietoihin liittyviin yhteydenottoihin vastaa ensisijaisesti Rekisterinpitäjä. Toimittaja avustaa Rekisterinpitäjää Käyttäjän eli rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa. Mikäli haluat käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, ole yhteydessä organisaatiosi eli Rekisterinpitäjän edustajaan.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojenkäsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi

5. Tietojen säilytys

Toimittaja säilyttää ja käsittelee henkilötietoja Rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen päättyessä Toimittaja palauttaa henkilötiedot Rekisterinpitäjälle tai poistaa käsitellyt henkilötiedot Rekisterinpitäjän valinnan mukaisesti. Toimittaja poistaa käsitellyt henkilötiedot niin, ettei niistä voida tunnistaa käsittelyn kohteena ollutta Käyttäjää. Toimittaja voi käyttää anonymisoituja tietoja palveluiden kehittämiseen, analysointiin ja arviointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Lisätiedot

Mikäli sinulla herää kysyttävää henkilötietojesi käsittelyä koskien, ole ensisijaisesti yhteydessä organisaatiosi eli Rekisterinpitäjän edustajaan. Muussa tapauksessa voit olla yhteydessä Toimittajan edustajaan alla olevin yhteydenottomenetelmin:

Tolotech Oy

huolto@tolotech.fi 

044 7770 711