Skip links

Länsi-Viikinmäessä kuljetaan ToloGo:lla!

Länsi-Viikinmäessä pysäköintialueisiin lukeutuu kaksi hallia sekä kaksi muuta pysäköintiin tarkoitettua aluetta. Yhteensä autopaikkoja on 363 kappaletta ja käyttäjiä yhtä paljon, ellei enemmän. Alueiden nimetyt paikat oli hiljattain jaettava uudelleen usean osakasyhteisön käyttäjien kesken, mikä tarjosi mahdollisuuden myös järjestelmän uudistamiselle.

Kohteessa on aikaisemmin ollut käytössä tagit nosto-ovilla ja avaimet käyntiovissa, mikä yleisesti ottaen aiheuttaa omat haasteensa järjestelmän käytettävyyden kannalta. Etenkin nosto-ovien yhteyteen sijoitetut tagilukijat ovat tehneet ajoväylistä turhan ahtaita. Näin ollen uuden järjestelmän toivottiin mahdollistavan ennen kaikkea tageista ja avaimista luopumisen.

Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Reijo Kuuselalle Tolotechin kulunvalvontajärjestelmä oli tuttu jo entuudestaan, joten keskustelu tagittomasta kulunvalvonnasta oli helppo avata Tolotechin suuntaan. Yhteinen sävel löytyi melko nopeastikin, kun Tolotechilta tarjottiin sisäänkäynteihin sovellus- ja puhelinsoittoavausta sekä näppäimistöä.

  • Tolotech oli minulle entuudestaan tuttu toimija, jonka järjestelmiä minulla on ollut aikaisemminkin jo käytössä. Näin ollen ajattelin kysäistä, että onnistuisikohan tageista päästä eroon.

Järjestelmän käyttöönotto sujui Kuuselan mukaan näppärästi, eikä järjestelmän hallinnoimisessakaan ole tullut vastaan ongelmia. Jos jokin ei ole jostain syystä toiminut, on Tolotechin huollosta ja myynnistä saanut apua tilanteessa kuin tilanteessa.

Tolotechin kulunvalvontajärjestelmän ehdottomaksi vahvuudeksi Kuusela mieltää sen, että käyttäjä saa viipymättä kulkuoikeuden sisäänkäynteihin. Kulkuoikeuksien myöntäminen pysäköintialueiden käyttäjille on Tolotechin hallintapaneelissa vaivatonta ja nopeaa, kun taas tagien kanssa kulkuoikeuden aktivoimisessa saattaa mennä pidempikin aika. Lisäksi käyttäjälle lähtee Tolotechin järjestelmässä kulkuoikeuden myöntämisen yhteydessä myös yksilöity PIN-koodi, jota on mahdollista käyttää sovellus- ja puhelinsoittoavauksen rinnalla vaihtoehtoisena avaustapana.

Länsi-Viikinmäessä kuljetaan tätä nykyä runsaasti ja useampaa avaustapaa hyödyntäen. Kuuselan mukaan se, että järjestelmän toiminnasta ei juuri kuule käyttäjiltä, viittaa siihen, että kaikki toimii kuten pitääkin.